Waarom wel of geen kerncentrale?

Waarom wel of geen kerncentrale?
Auteur: Alles Over Solar - 4 oktober 2022 Waarom wel of geen kerncentrale? van vergelijksolar.nl

Wat is het voordeel van een kerncentrale?

Kerncentrales stoten weinig CO2 uit De energie uit kerncentrales is relatief duurzaam. De energie uit een kerncentrale ontstaat door uranium te splijten. Daarbij komt weinig CO2 vrij. In de toekomst kan kernenergie mogelijk helpen om de CO2-uitstoot te verminderen.

Kunnen we zonder kerncentrales?

In het klimaatakkoord staat (impliciet) dat in 2030 70 procent van onze elektriciteit uit duurzame bronnen moet komen, zoals zon en wind. ‘Doe toch niet zo moeilijk en bouw in plaats van windturbines wat kerncentrales’, klinkt het nu in bepaalde hoeken.

Hebben we kernenergie nodig?

In 2018 werd in Nederland 15% van het totale elektriciteitsverbruik klimaatneutraal opgewekt. In 2030 moet dit 70% zijn en in 2050 95%. Er is dus aanvullende capaciteit nodig. Kernenergie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het (bijna volledig) klimaatneutraal maken van de elektriciteitsproductie.

Wat zijn 2 nadelen van kernenergie?

Nadelen. Bij kernenergie ontstaat radioactief afval. Het gaat dan onder andere om gebruikte brandstofstaven uit de kerncentrale, afval dat bij de uraniumwinning ontstaat, en het sloopafval na sluiting van een centrale. De ioniserende straling die het radioactieve afval afgeeft, is schadelijk voor de gezondheid.

Is kernenergie de beste oplossing?

Kernenergie kan een eindeloze bron van schone energie zijn. Bij het atoomsplijtproces, waaruit kernenergie ontstaat, komt netto tien tot honderd keer minder CO2 vrij dan bij energieopwekking uit fossiele brandstoffen. Dat is ongeveer evenveel als bij elektriciteitsproductie uit wind, water en zon.

Hoe duurzaam is kernenergie?

Maar kernenergie is geen duurzame energie, om meerdere redenen: Kernenergie is niet hernieuwbaar: Uranium is een brandstof die opraakt. Kernenergie is niet schoon: Bij de productie van kernenergie ontstaat levensgevaarlijk radioactief afval dat niet veilig kan worden opgeborgen.

Wat gebeurt er als er een kerncentrale ontploft?

Kernrampen. Kerncentrales kunnen beschadigd raken of, zoals in Fukushima gebeurde, zelfs exploderen. De gevolgen van vrijkomende radioactieve straling kunnen catastrofaal zijn – hele landstreken kunnen voor duizenden jaren onbewoonbaar worden.

Hoe veilig is kernenergie?

Sommige moderne kerncentrales beschikken over een core catcher, een gekoelde bak, waar de gesmolten kern in loopt, zodat geen besmetting van grondwater plaatsvindt, zoals in Fukushima en Tsjernobyl . Ondanks deze ongelukken is kernenergie aantoonbaar de allerveiligste manier om elektriciteit te produceren.

Hoeveel windmolens heb je nodig om 1 kerncentrale te vervangen?

Een kerncentrale levert evenveel energie als 6.000 windmolens, is veel goedkoper en schoner, en vriendelijker voor dieren, betoogt Sjef Peeraer…. Het kabinet wil CO2-arme energieopwekking stimuleren en heeft daarom de ambitie in 2020 6.000 megawatt (MW) aan windenergie op zee te installeren.

Relevante artikelen

Hoeveel CO2 komt er vrij bij de productie van zonnepanelen?
Hoeveel CO2 komt er vrij bij de productie van zonnepanelen?
Krijg antwoord op vragen zoals "Hoeveel CO2 komt er vrij bij de productie van zonnepanelen?"
Lees meer...
Hebben windmolens invloed op het weer?
Hebben windmolens invloed op het weer?
Krijg antwoord op vragen zoals "Hebben windmolens invloed op het weer?"
Lees meer...
Wat gebeurt er als je zonnepanelen niet aanmeldt?
Wat gebeurt er als je zonnepanelen niet aanmeldt?
Krijg antwoord op vragen zoals "Wat gebeurt er als je zonnepanelen niet aanmeldt?"
Lees meer...